BẢNG MÃ MÀU DUNG CHO MOI CHUONG TRINH

  Share
  avatar
  happy
  Moderator
  Moderator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 99
  Age : 32
  Đến từ : TỪ QUÊ LÚA
  Hiện đang là : SINH VIÊN
  Sở trưởng : học trước quên sau
  Registration date : 30/03/2008

  Thông báo BẢNG MÃ MÀU DUNG CHO MOI CHUONG TRINH

  Bài gửi by happy on Mon Apr 14, 2008 10:37 pm

  Bảng mã màu số 1 - dùng trong mọi chương trình
  www.dohoavn.net
  #FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
  #FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
  #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
  #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
  #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
  #FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
  #CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
  #CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
  #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
  #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
  #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
  #CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
  #99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
  #99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
  #9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
  #9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
  #9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
  #9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000

   Hôm nay: Sun Jun 24, 2018 8:49 am