Công điện Khẩn

  Share
  avatar
  Admin
  Adminstrator
  Adminstrator

  Nam
  Tổng số bài gửi : 703
  Age : 31
  Đến từ : H.O.U
  Hiện đang là : Student
  Sở trưởng : Design
  Registration date : 22/12/2007

  Thông báo Công điện Khẩn

  Bài gửi by Admin on Wed Nov 05, 2008 10:16 pm

  Công văn khẩn của UBND TP Hà Nội về việc khắc phục hậu quả úng ngập.
  Cập nhật lúc 19h43, ngày 05/11/2008

  Số 2710/UBND-VHKG ngày 04 tháng 11 năm 2008

  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


  Số: 2710/UBND-VHKG Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

  V/v: Khắc phục hậu quả úng ngập đối với các trường học

  Kính gửi : - Đ/c Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
  - Đ/c Chủ tịch UBND quận huyện, thành phố trực thuộc
  .

  Trongmấy ngày qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa to, kéo dài, làm ngập lụt tại nhiều địa bàn, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

  Để đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe của học sinh, UBND Thành phố Hà Nội giao đ/c Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trực thuộc Sở, đ/c Chủ tịch UBND các quận huyện, thành phố trực thuộc chỉ đạo các trường thuộc quận huyện, thành phố trực thuộc quản lý, căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau :

  1.Quyết định cho học sinh nghỉ học đối với những trường tại địa bàn còn bị ngập lụt, thông báo tới cha mẹ học sinh biết để học sinh ở nhà đảm bảo an toàn.

  2. Có biện pháp bảo vệ tài sản, hồ sơ, sổ sách của trường, tránh mất mát, hư hỏng.

  3.Có kế hoạch khắc phục sau ngập lụt về cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, vệ sinh môi trường, vệ sinh dịch tế, phòng chống dịch bệnh; bố trí lịch học trở lại, lịch học bù và thông báo rộng rãi trên báo đài để cha mẹ học sinh biết.


  4. Tổ chức học tập bình thường đối với các trường tại địa bàn không ngập lụt; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh tại trường; tuyên truyền, hướng dẫn gia đình đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em ngoài giờ học, đặc biệt tránh nguy cơ đuối nước.


  5. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo./.  Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  - Như trên; KT. CHỦ TỊCH
  - Đ/c Chủ tịch UBNDTP; PHÓ CHỦ TỊCH
  - Các đ/c PCT UBND TP; Đã ký
  - V1, V3, VHKG, TH;
  - Lưu VT, VHKG. Ngô Thị Thanh Hằng

   Hôm nay: Fri Jan 18, 2019 4:27 am